With the Tharsis from IJmuiden to Duisburg

JWWessels
Posts: 1
Joined: 27 Nov 2012, 07:54

With the Tharsis from IJmuiden to Duisburg

Post by JWWessels »

Tharsis trip from Goole to Stürzelberg - Duisburg - Goole
Dinsdag 20 november 2012
Dinsdag ochtend werd ik gebeld; Je kunt meevaren vanaf IJmuiden tot Duisburg. Morgennacht kun je opstappen op de autosteiger direct na de middensluis in IJmuiden. De precieze tijd is nog niet bekend vanwege de wisselende weerberichten. De verwachting is dat het schip rond kwart over 12 in de sluis ligt. Als ik niet anders te horen ga ik ervan uit dat het schip vanaf 11 uur kan zijn, en dus bereid ik mij voor op een aankomst tijd in IJmuiden van 11 uur. Als afstudeerder bij De Kaap in Meppel mag ik meevaren met de Tharsis om over de ervaringen van de bemanning te praten.

Tuesday 20th November 2012
Tuesday morning I received a phone call; you can sail along with us from Ijmuiden to Duisburg. Tomorrow you can board at the car dock behind the “Middensluis”(middle lock) in IJmuiden. The Exact time is not yet known due to ever changing weather reports. The expectation is that the vessel will arrive in the lock at around a quarter past 12. If I do not get told otherwise I will prepare for an arrival time at 11 o’clock. As a graduate student at Shipyard De Kaap in Meppel I get to sail along with the Tharsis to talk with the crew about the experience with the new vessel.


Woensdag 21 November
Rond 1 uur vertrek ik om mijn spullen bij elkaar te zoeken voor een bezoek aan het laatste product van de werf, welke twee maand hiervoor van de kade in Meppel is vertrokken. Om 8 uur is het dan tijd om te vertrekken en na een reis van 2.5 uur kom ik aan bij de middensluis van IJmuiden. Na een kort telefonisch contact met het schip krijg ik te horen dat het schip rond half 1 in de sluis ligt.
Vriendelijke voorbijgangers bieden me een kopje koffie aan en hiermee hou ik mijzelf warm midden in de nacht, met een westen wind (Bf 8-9). Wetende dat de Tharsis in de golven aan het ploeteren is om binnen te lopen in IJmuiden.

Wednesday 21th November
Around 1 o’clock in the afternoon I start packing my bags to make a visit to the last product from the shipyard, which set sail 2 months before this trip from the quay in Meppel. At 8 o’clock it is time to leave for my 2,5 hour trip to the IJmuiden locks. At arrival I get a phone call from the ship saying that the vessel will be arriving at half past 12.
Some by passers offer me a cup of coffee to keep me warm in the middle of the night during a strong western wind (bf 8-9). Knowing that the Tharsis is struggling with the waves to reach Ijmuiden


Donderdag 22 november
Kwart over 12 exact komt de Tharsis de sluis in varen, grote zoeklichten staan op de kleine autokade gericht. Met het groot licht van mijn auto geef ik aan dat ik daar sta. De Tharsis is binnen de kortste keren bij de autosteiger, met de kraan in de aanslag om mijn auto aan boord te tillen. Tegen enen is de tharsis weer op weg naar Stürzelberg, met één extra passagier inclusief kleine auto op de luiken.

Thursday 22th November
Exactly at a quarter past 12 the Tharsis arrives in the lock, big search lights directly point at the car dock, and I return the signal with the main beam of my car. A few moments later the Tharsis arrives at the car dock, ready to lift my car aboard. Around 1 o’clock the vessel is ready to continue its journey to Stürzelberg Germany, carrying an extra passenger and a small car on the hatch-covers

We varen door Amsterdam richting Utrecht. Intussen tijd de gebruikelijke kiekjes van lichtjes aan wal geschoten en natuurlijk van het schip.

Sailing through Amsterdam towards Utrecht. During which time I am shooting the usual pictures of the lights ashore and the vessel.

Image
Image


Ondertussen heb ik een gesprek met de kapitein Ard vd Heuvel over het schip en de uitrusting. Zijn ervaringen met het schip, en wat aandachtspunten zijn voor een beginnend scheepsbouwer.

During which I have a conversation with captain Ard vd Heuvel concerning the ship and its equipment, about his experience with the ship and points of interest for a starting naval architect.

Image

Tegen 5 uur vallen mijn ogen bijna dicht, ik ga richting mijn hut, ik kruip mijn nest in, en slaap door tot 11 uur in de ochtend, we zijn inmiddels tussen Tiel en Nijmegen.

Around 5 o’clock I am starting to get tired, and I retire to my cabin. Go to bed and sleep until 11 in the morning, we are sailing in between Tiel and Nijmegen by now.

Image
Intussen heeft stuurman Jan Albert Bosma de wacht overgenomen die ondertussen bezig is met zijn laatste reis voor zijn aflossing.

By now the chief mate Jan Albert Bosma has taken over the watch on his last trip before his replacement.

Image

Image


We varen langs een project van Hennie van der Most, Wunderland Kalkar.

Sailing past a Hennie van der Most Project, Wunderland Kalkar.


Image


Vrijdag 23 November
De volgende ochtend komen we aan in Stürzelberg aan, en begint het uitladen van de 25 tons aluminium blokken.

Friday 23 November
The next morning we arrive at Stürzelberg (Germany), and start unloading the 25 ton aluminum blocks.


Image

Binnen een paar uur is het ruim weer leeg, waarna er afgewerkte rollen staal weer aan boord worden gezet. Het laden van de 650 ton rollen wordt stop gezet bij regen, Gelukkig stopt het snel en tegen de avond staan alle rollen in het ruim. De rest van de lading zal worden geladen in Duisburg, waar wij de volgende ochtend heen varen.

In just a few hours the hold is empty, after which aluminum coils are loaded. The loading of the in total 650 ton coils is stopped during rain, luckily the rain does not last and at nightfall the coils are all loaded. The remaining space in the hold will be loaded in Duisburg where the ship will sail to the following morning.Zaterdag 24 november
Mijn werkzaamheden zijn afgerond tegen 11 uur, en er wordt gezocht naar een kade waar het schip een auto aan de wal kan zetten.
Tegen 12 uur komt het schip aan in Duisburg, waar een geschikte plek wordt gevonden. Het schip maakt zich klaar om de auto en passagier weer af te zetten. Een groep van 10 toeschouwers bekijkt het schip bij het afmeren door de inmiddels nieuwe stuurman Leo Wildenbeest. Het schip komt langszij en kapitein Ard pikt de auto in de kraan, terwijl de stuurman het schip in bedwang houdt.

Saturday 24th November
My job is finished at 11 o’clock, so the captain plans to make a quick stop at a nearby quay to unload the car.
At 12 o’clock the ship arrives at Duisburg and a suitable spot is found, the crew is preparing to hoist the car off the vessel. A small group of 10 people look while the ship manoeuvers into position, which is done by the new Chief mate Leo Wildenbeest. The vessel comes alongside and captain Ard hoists the car ashore with the crane, while the chief mate controls the vessel.

Image


Image

De Tharsis maakt zich op voor vertrek, een laatste groet wordt gegeven.

The Tharsis prepares for departure, one last greeting is given.

ImageHet schip keert en hervat daarmee de afvaart op de Rijn naar Walsum.

The ship slowly turns and continues its trip down the river Rhine to Walsum.

Image

Image


De drie daagse reis aan boord van de Tharsis was een leerzame ervaring, de gesprekken met de stuurmannen en de kapitein waren verhelderend en vermakelijk. Ik dankte de bemanning voor de reis en het gezelschap.
The three-day journey aboard the Tharsis was a great learning experience, the conversations with the crew was clarifying and entertaining. I thank the crew for the trip and the company.

Maandag ochtend 26 november is het schip rond 5 uur niet meer te zien op de AIS. Het schip is weer bezig met de oversteek naar Engeland. Windkracht 5, redelijke golven een vol ruim met staal en aluminium rollen.
Monday morning 26th November, the ship is no longer visible on the AIS, meaning it has started yet another passage on the North sea to England. Wind force 5 bf, small waves and a hold full of aluminum and steel coils

Een behouden vaart, A safe journey
Groeten,
Jan-Willem Wessels

Mark
Beheerder
Posts: 601
Joined: 15 Jun 2010, 09:25
Contact:

Re: With the Tharsis from IJmuiden to Duisburg

Post by Mark »

Jan-Willem, Many thanks for sharing this great report! :)

Post Reply